Cicily E Bäckströmius, tavelmålerska som aldrig ännu lyckats måla ett konstverk som någon nu levande begriper sig på. Hennes förmåga att gestalta det som inte finns och det som knappast borde finnas är häpnadsväckande. Den konstnärliga ådran hon besitter är av den karaktären att det är tur att hennes föräldrar inte finns i livet. Hon är dessutom intresserad av allt som är oförklarligt, såsom universums tillblivelse, Guds existens och om i så fall, om han kan vara henne behjälplig ? Hur kommer hon enklast till andra sidan och är det verkligen så att vi flyger omkring i lycksaligt rus och blir det inte långtråkigt? Hon har en allt överskuggande fråga som ständigt nöter på hennes förståndsgåvor : Hur är det möjligt att det finns något överhuvudtaget ?!?!
Någon enstaka gång händer det att hon är stillasittande med ett korsord, samtidigt som hon grubblar över alltings tillblivelse och med vänstra handen skriver rimmad vers, vidare knackas på Haldan på en novellsamling som kommer att publiceras efter hennes död. Tji fick ni allihopa, nu kan ni inte komma åt mig säger hon och försvinner belåtet kraxande i fjärran.

Cicily e Bäckström